تبلیغات
بهترین تحقیقات - علوم اداری و مدیریت کار

علوم اداری و مدیریت کار

شنبه 5 اردیبهشت 1388  04:48 ب.ظ

نوع مطلب :مقالات علمی ،

00060560 1374 22918 تعالی، حسین علوم انسانی. amp;222176 علوم اداری و مدیریت بررسی اثرات عوامل كیفیت زندگی كاری بر بهره‌وری كاركنان بانكهای كشور, / حسین تعالی؛ به راهنمایی: فقیهی. 150 صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، كتابنامه TH پایان نامه (كارشناسی ارشد) -- دانشگاه علامه طباطبائی، 1374 واضح است كه نیروی انسانی كارا، مهمترین سرمایه هر سازمانی می‌باشد. در توجیه اهمیت نقش افراد در مقایسه با سرمایه و تكنولوژی كه هر سه از عوامل عمده افزایش بهره‌وری هستند، تقریبا تمامی صاحبنظران، منابع انسانی را بعنوان اساسی‌ترین عامل قلمداد كرده و معتقدند كه در صورت نیاز می‌توان از كروشهای دیگر سرمایه را بصورت وام تهیه نمود و یا به خرید تكنولوژی از آنها پرداخت اما در خصوص نیروی انسانی نمی‌توان همانند سرمایه و تكنولوژی عمل نمود بلكه منابع انسانی باید بعنوان سرمایه‌های اصلی جامعه پرورش داده شوند و با بكارگیری سیاستهای مناسب ، انگیزه تلاش و كوشش را در آنها ایجاد نمود. استفاده مطلوب از منابع انسانی متكی به اقداماتی است كه برای حفظ و صیانت جسم و روح كاركنان سازمان بعمل می‌آید.این اقدامات كه شامل امكانات رفاهی و خدمات درمانی، طرحهای تشویقی، تناسب شغلی، امنیت شغلی، طراحی شغل (غنی‌سازی و توسعه شغلی)، اهمیت به نقش و جایگاه فغرد در سازمان، فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت كاركنان، آموزش و مواردی از این قبیل می‌باشد مجموعا تحت عنوان كیفیت زندگی كاری در نظر گرفته می‌شوند و سؤال این است كه این اقدامات در جهت رضایت شغلی و دلبستگی به كار و بهره‌وری كاركنان تا چه حد مؤثر می‌باشند؟ آیا مدیریت به اهمیت و نقش كیفیت زندگی كاری توجه كافی دارد؟ و در نهایت كیفیت زندگی كاری در مقایسه با دیگر ابزارهای مدیریتی از چه جایگاهی برخوردار است ؟ كارائی و اثربخشی هر سمازان تا حد قابل ملاحظه‌ای به نحوه مدیریت و كاربرد صحیح و مؤثر منابع انسانی آن بستگی دارد. قدر مسلم هر اندازه سازمانها و مؤسسات گسترش یافته و متنوع‌تر شوند مشكلات و اهمیت اداره این نیروی عظیم افزون‌تر می‌گردد. بنابراین مدیران باید به دانش و بینش لازم جهت مواجه شدن و حل مشكلات این عامل پیچیده و حساس مجهز باشند. هم‌اكنون نظام اداری ایران دچار معضلات بسیار بوده كه رهائی از آن نیازمند تحولی فرهنگی است بدین معنی كه باید به كار بعنوان یك ارزش نگریسته شود و كار بیشتر و بهتر از سوی كاركنان ملاك برتری آنان در سازمان بشمار آید. باید به خدمات كشوری هویت بخشیده شود و موقعیت و منزلت كاركنان دولت بهبود و ارتقاء یابد و تنها در این صورت است كه می‌توان از كاركنان انتظار داشت تا خدمات رضایتبخش ارائه دهند. بمنظور ارتقاء موقعیت و منزلت كاركنان دولت ، در سازمانها و مؤسسات دولتی زمینه وسیعی برای ارضای نیازهای كاركنان وجود دارد و مدیریت سازمان باید در جستجوی این مهم برآم‌ده و رضایت كاركنان را جلب نماید. اما حصول به این هدف دشوار می‌باشد زیرا در شناخت نیازهای گوناگون انسان یك زمینه عینی و مشهود وجود ندارد. بنابراین بر ما دانش‌پژوهان مدیریت دولتی واجب است كه با بررسی آگاهانه در این جهت گام برداریم و پیشنهادهاد و راههای عملی خود را جهت حل معضلات در اختیار مدیران و مسئولان این سازمانها قار دهیم. تحقیق حاضر كه به بررسی اثرات عوامل كیفیت زندگی كاری بر بهره‌وری كاركنان بانكهای كشور می‌پردازد در این راستا تدوین گردیده است . بهره‌وری / بانك / كارمند / ایران Productivity / Bank / Servant / Iran فقیهی, استاد راهنما دانشگاه علامه طباطبائی, دانشكده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی, دانشكده حسابداری و مدیریت

نوشته شده توسط: کریم س | آخرین ویرایش:- | نظرات ()