تبلیغات
بهترین تحقیقات - برنامه درسی دوره دكتری تخصصی (PhD)

برنامه درسی دوره دكتری تخصصی (PhD)

شنبه 5 اردیبهشت 1388  06:22 ب.ظ

نوع مطلب :مقالات علمی ،

ژنتیك پزشكی

توجه: این برنامه ها برای اولین بار توسط دانشگاه علوم پزشكی تهران با فرمت HTML تهیه و بر روی اینترنت قرار داده شده است. هرگونه استفاده تجاری یا قراردادن صفحات بر روی سایت های دیگر، بدون اجازه كتبی از معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی تهران ممنوع است.

بسمه تعالی

 

برنامه آموزشی دوره دكتری (Ph.D) ژنتیك پزشكی

 

 

فصل اول

مشخصات كلی، برنامه و سرفصل دروس دوره

دكتری (Ph.D) رشته ژنتیك پزشكی

 

مقدمه:

با عنایت به رشد روزافزون دانش زیست شناسی و به ویژه ژنتیك در عصر حاضر و نقش تعیین كننده‌ای كه نظریه‌ها، روشها و فنون مهندسی ژنتیك و ژنتیك مولكولی در كلیه زمینه‌های علوم به ویژه در قلمرو پزشكی دارد و باتوجه به چشم انداز نوید بخشی كه این دانش و فن در پزشكی مولكولی و ارتقاء سلامتی و بهبود كیفیت زندگی انسانها دارد، در راستای رفع نیازهای مبرم جامعه، طبیعتاً تربیت متخصصان واجد شرایط در زمینه ژنتیك پزشكی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

- تعریف:

دوره دكترای (Ph.D) ژنتیك پزشكی بالاترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است كه در این رشته به اعطای مدرك می‌انجامد و مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیتهای پژوهشی و آموزشی در ژنتیك پزشكی است.

2- هدف:

هدف از ایجاد دوره دكتری (Ph.D) ژنتیك پزشكی، تربیت افرادی است با احاطه به آثار علمی در زمینه ژنتیك پزشكی و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش، بتوانند با نوآوری در زمینه‌های علمی و تحقیقی، در رفع نیازهای كشور و گسترش مرزهای دانش، در رشته تخصصی خود، مؤثر بوده و به تازه هایی در جهان دست یابند.

3- طول دوره و شكل نظام:

حداكثر مدت مجاز تحصیل در دوره دكتری (Ph.D) ژنتیك پزشكی 5/4 سال است كه شامل دو مرحله آموزشی و پژوهشی می‌باشد.

مرحله آموزش - دانشجویی كه برای دوره دكتری (Ph.D) ژنتیك پزشكی ثبت نام می‌كند موظف است 27 واحد درسی اجباری را برابر مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی در مدت مجاز دوره با موفقیت بگذراند.

تبصره: اگر دانشجویی تعدادی از واحدهای درسی لازم را در دوره كارشناسی ارشد و دوره قطبی آموزش خود نگذرانده باشد، موظف است به تشخیص گروه آموزشی، كمبود واحدهای درسی خود را در مرحله آموزشی جبران كند. حداكثر تعداد واحدهای جبرانی 16 واحد و حداقل نمره آن بدون احتساب در میانگین كل كشور در هر درس 12 از 20 است. به ازاء هر 8 واحد جبرانی یك نیمسال تحصیلی به مدت مجاز مرحله آموزشی افزوده می‌شود. حداكثر مدت مجاز مرحله آموزشی 5 نیمسال تحصیلی است. چنانچه دانشجو نتواند در این مدت مرحله آموزشی را به پایان برساند از ادامه تحصیل محروم می‌شود.

مرحله پژوهش - تعداد واحدهای رساله در مرحله پژوهشی بیست و سه (23) واحد است. بدین ترتیب مجموع واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشجو در دوره دكتری (Ph.D) ژنتیك پزشكی مشتمل بر 50 واحد خواهد بود.

تبصره - تخصص فارغ‌التحصیلان دوره دكتری (Ph.D) ژنتیك پزشكی بستگی به موضوع پایان نامه آنها خواهد داشت كه یكی از دو گرایش سیتوژنتیك پزشكی و یا ژنتیك مولكولی پزشكی خواهد بود، كه پس از فراغت از تحصیل فقط در زمینه پایان نامه و تخصص خود اجازه كار و ارائه خدمات ژنتیك پزشكی را خواهند داشت.

توضیح ضروری: موارد دیگری كه در این آیین‌نامه ذكر نشده است، دقیقاً برابر آیین‌نامه دوره دكتری (Ph.D) مصوب جلسه 274 مورخ 8/12/72 شورای عالی برنامه ریزی می‌باشد.

4- شرایط ورود:

شرایط ورود به دكتری (Ph.D) عبارتست از:

1-4 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

2-4 داشتن دانشنامه كارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا بالاتر در رشته ژنتیك، بیوشیمی، ایمنی‌شناسی و زیست شناسی سلولی - مولكولی یا دكترای عمومی گروه پزشكی (پزشكی - دندانپزشكی - دامپزشكی - داروسازی) و یا متخصصان رشته‌های مختلف پزشكی از یكی از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج كشور كه حسب مورد به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیده باشد.

3-4 موفقیت در امتحان زبان انگلیسی

4-4 قبولی در امتحانات اختصاصی ورودی به دوره دكتری (Ph.D)

5-4 داشتن معرفی نامه مبنی بر صلاحیت تحصیل در دوره دكتری (Ph.D)، حداقل از دو تن از استادان پیشین داوطلب.

دروس آزمون ورودی:

نام درس:                                               ضریب

ژنتیك پزشكی و بالینی                            4

ژنتیك سرطان                                        2

ژنتیك ایمنی                                          1

سیتوژنیك                                             3

ژنتیك جمعیت                                       1

ژنتیك مولكولی و بیوشیمیایی                  3

مهندسی ژنتیك                                      2


 

 

فصل دوم

برنامه دروس دوره دكتری (Ph.D)

 

رشته ژنتیك پزشكی

 


دروس جبرانی:

الف - دروس كمبود یا جبرانی دوره دكتری (Ph.D) ژنتیك پزشكی*

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

01

ژنتیك انسانی

2

34

-

34

02

ژنتیك مولكولی

2

34

-

34

03

سیتوژنتیك (1)

2

34

-

34

04

مهندسی ژنتیك (1)

2

34

-

34

05

ایمونوژنتیك

2

34

-

34

06

ژنتیك سرطان (1)

2

34

-

34

07

انسان شناسی

2

34

-

34

08

ژنتیك جمعیت

2

34

-

34

09

ژنتیك پزشكی

2

34

-

34

10

ژنتیك رفتاری

2

34

-

34

11

روش تحقیق

2

34

-

34

12

آمار و احتمالات

2

34

-

34

 


ب - دروس الزامی دوره دكتری (Ph.D) ژنتیك پزشكی

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

13

ژنتیك پزشكی (1)

3

51

-

51

14

ژنتیك پزشكی (2)

3

34

51

85

15

ژنتیك جمعیت پیشرفته

3

34

34

68

16

سیتوژنتیك (2)

2

34

34

68

17

سیتوژنتیك مولكولی پیشرفته

3

34

34

51

18

ژنتیك مولكولی پیشرفته

3

34

34

68

19

مهندسی ژنتیك (2)

3

34

34

68

20

ژنتیك سرطان (2)

3

34

34

68

21

پزشكی مولكولی پیشرفته

2

34

-

34

22

ژنتیك ایمنی پیشرفته

2

17

34

51

23

رساله

23

-

-

-

 

تذكر: دانشجو بایستی در مرحله آموزشی 27 واحد درسی اجباری و همچنین دروس كمبود یا جبرانی را با تصمیم گروه آموزشی و مطابق برنامه مصوب حداكثر تا 16 واحد در مدت مجاز با موفقیت بگذراند.

* درس ژنتیك پزشكی (2) بصورت دو واحد نظری (34 ساعت) و یك واحد كارآموزی (51 ساعت) می‌باشد.


 

* حداكثر تعداد واحدهای جبرانی 16 واحد از دروس فوق الذكر می‌باشد.

 

 

 آیین‌نامه‌های آموزشی
ساختار سازمانی معاونت
مركز مطالعات و توسعه آموزش
آموزش از راه دور (جدید)
آموزش مداوم اینترنتی (جدید)
سیستم شعاع (جدید)
برنامه های درسی (جدید)
سیستم الكترونیكی اداره آموزش
شعبه بین الملل كیش
دانشكده‌ها‌ی تحت پوشش
تقویم آموزشی (جدید)
هیات ممیزه دانشگاه
جشنواره آموزشی دانشگاه
جوایز آموزشی
آیین نامه نظام جامع جوایز آموزشی
جایزه كشوری ابن سینا
جایزه آموزش پزشكی
جایزه حكیم جرجانی
جایزه اخلاق پزشكی
جایزه پیشكسوتان دانشگاه
جایزه دستیار برتر در آموزش
اسامی برندگان سال 85
نوع جوایز در سال 85
نوع جوایز در سال 86
اسامی برندگان سال 86
اسامی برندگان سال 87
مركز امور دانشجویان غیر ایرانی
همایش كاربرد elearning در پزشكی
دومین همایش یادگیری الكترونیكی
تماس با معاونت
 

نوشته شده توسط: کریم س | آخرین ویرایش:- | نظرات ()